Prodaja stanova Petrovaradin

Ulica Račkog 27, Petrovaradin

Prodaja stanova Petrovaradin Račkog 27. Stambeno poslovni kompleks u Petrovaradinu, smešten na jednoj od atraktivnijih lokacija, u bliskoj budućnosti biće komforan i moderan dom vašim porodicama.
Početak gradnje avgust 2020. a useljenje novembar 2021.

Lokal 1 – 61.13m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Lokal 1 – 61.13m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Lokal 2 – 117.82m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Lokal 2 – 117.82m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Lokal 3 – 153.67m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Lokal 3 – 153.67m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Lokal 3 – 153.67m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Lokal 3 – 153.67m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1 jednoiposoban – 33.66m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1 jednoiposoban – 33.66m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2 jednoiposoban – 33.26m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2 jednoiposoban – 33.26m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3 jednoiposoban – 43.24m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3 jednoiposoban – 43.24m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4 jednoiposoban – 43.20m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4 jednoiposoban – 43.20m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5 dvoiposoban – 51.27m2 – cena 1500€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 5 dvoiposoban – 51.27m2 – cena 1500€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6 jednoiposoban – 31.19m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 6 jednoiposoban – 31.19m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7 trosoban – 61.17m2 – cena 1250€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 7 trosoban – 61.17m2 – cena 1250€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8 dvosoban – 38.48m2 – cena 1450€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 8 dvosoban – 38.48m2 – cena 1450€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9 dvosoban – 47.16m2 – cena 1450€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 9 dvosoban – 47.16m2 – cena 1450€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 dvosoban – 46.40m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 10 dvosoban – 46.40m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11 garsonjera – 29.12m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 11 garsonjera – 29.12m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12 dvosoban 45.62m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 12 dvosoban 45.62m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 13 trosoban – 71.04m2 – cena 1250€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 13 trosoban – 71.04m2 – cena 1250€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14 dvoiposoban – 51.31m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 14 dvoiposoban – 51.31m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15 jednoiposoban – 40.18m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 15 jednoiposoban – 40.18m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16 jednoiposoban – 40.60m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 16 jednoiposoban – 40.60m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17 trosoban – 63.69m2 – cena 1450€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 17 trosoban – 63.69m2 – cena 1450€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 trosoban – 62.96m2 – cena 1450€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 18 trosoban – 62.96m2 – cena 1450€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 dvosoban – 38.42m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 19 dvosoban – 38.42m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 dvosoban – 47.46m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 20 dvosoban – 47.46m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21 dvosoban – 46.41m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 21 dvosoban – 46.41m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 22 garsonjera – 29.12m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 22 garsonjera – 29.12m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 23 dvosoban – 45.62m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 23 dvosoban – 45.62m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24 trosoban – 71.77m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 24 trosoban – 71.77m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25 dvoiposoban – 51.33m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 25 dvoiposoban – 51.33m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 26 jednoiposoban – 39.55m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 26 jednoiposoban – 39.55m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 27 jednoiposoban – 39.94m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 27 jednoiposoban – 39.94m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 28 trosoban – 63.03m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 28 trosoban – 63.03m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 29 dvosoban – 51.84m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 29 dvosoban – 51.84m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 30 trosoban – 67.78m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 30 trosoban – 67.78m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 31 dvosoban – 47.46m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 31 dvosoban – 47.46m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 32 dvosoban – 46.52m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 32 dvosoban – 46.52m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 33 garsonjera – 29.12m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 33 garsonjera – 29.12m2 – cena 1400€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 34 dvosoban – 45.64m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 34 dvosoban – 45.64m2 – cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 35 dvoiposoban – 61.40m2 cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 35 dvoiposoban – 61.40m2 cena 1350€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 36 trosoban – 84.10m2 – cena 1200€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 36 trosoban – 84.10m2 – cena 1200€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 37 dvoiposoban – 74.02m2 – cena 1450€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 37 dvoiposoban – 74.02m2 – cena 1450€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 38 jednoiposoba – 44.43m2 – cena 1450€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 38 jednoiposoba – 44.43m2 – cena 1450€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 39 dvoiposoba 65.14m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 39 dvoiposoba 65.14m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 40 jednoiposoban 40.26m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 40 jednoiposoban 40.26m2 – cena 1300€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 41 dvoiposoban – 71.22m2 – cena 1200€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 41 dvoiposoban – 71.22m2 – cena 1200€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 42 trosoban 73.95m2 – cena 1200€/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 42 trosoban 73.95m2 – cena 1200€/m2 sa uračunatim PDV-om

Prodaja stanova Petrovaradin Račkog 27 – ŠEVO INVEST DOO Novi Sad