Prodaja stanova

Ulica Marije Snežne, Petrovaradin

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1350e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1350e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1350e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1350e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1600e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1600e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1600e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1600e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1600e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1600e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 36,06m2, cena 1450e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 36,06m2, cena 1450e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 23,38m2

Garaža 1. 23,38m2

Stan 4. dvosoban, 36,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 36,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 35,26m2

Garaža 2. 35,26m2

Garaža 3. 34,50m2

Garaža 3. 34,50m2

Stan 1. troiposoban, 71,90m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. troiposoban, 71,90m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 42,76m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 42,76m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. troiposoban 71,90m2, cena 1150e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. troiposoban 71,90m2, cena 1150e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban 42,76m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban 42,76m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 24,75m2

Garaža 1. 24,75m2

Garaža 2. 35,56m2

Garaža 2. 35,56m2

Stan 1. dvosoban, 38,22m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvosoban, 38,22m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban, 61,38m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban, 61,38m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban, 38,22m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban, 38,22m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 61,38m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 61,38m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1.  23,49m2

Garaža 1. 23,49m2

Garaža 2. 32,74m2

Garaža 2. 32,74m2

Stan 1. dvosoban, 37,24m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvosoban, 37,24m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban, 50,40m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban, 50,40m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

stan 3. dvosoban, 37,24m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

stan 3. dvosoban, 37,24m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

stan 4. trosoban, 50,40m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

stan 4. trosoban, 50,40m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 23,48m2

Garaža 1. 23,48m2

Garaža 2. 32,74m2

Garaža 2. 32,74m2

Stan 1. dvosoban, 37,24m2, ccena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvosoban, 37,24m2, ccena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban, 50,40m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban, 50,40m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban, 37,24m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban, 37,24m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 50,40m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 50,40m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 2. 31,58m2

Garaža 2. 31,58m2

Stan 1. dvosoban, 35,82m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvosoban, 35,82m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2, trosoban, 48,03m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2, trosoban, 48,03m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban, 35,82m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban, 35,82m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 48,03m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 48,03m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 29,46m2

Garaža 1. 29,46m2

Garaža 2. 27,78m2

Garaža 2. 27,78m2

stan 1. trosoban, 50,49m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

stan 1. trosoban, 50,49m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

stan 2. dvosoban, 38,30m2, cena 1800e/m2 sa uračunatin PDV-om

stan 2. dvosoban, 38,30m2, cena 1800e/m2 sa uračunatin PDV-om

Stan 3. trosoban, 50,49m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. trosoban, 50,49m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 38,30m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 38,30m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 29,46m2

Garaža 1. 29,46m2

Garaža 2. 27,78m2

Garaža 2. 27,78m2

Stan 1. trosoban, 48,51m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. trosoban, 48,51m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 37,98m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 37,98m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. trosoban, 48,51m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. trosoban, 48,51m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 37,98m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 37,98m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1.  23,11m2

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 2. 31,58m2

Garaža 2. 31,58m2

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1.  23,11m2

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 2. 31,58m2

Garaža 2. 31,58m2

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e/m2 sauračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e/m2 sauračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 2. 31,58m2

Garaža 2. 31,58m2

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban ,36,42m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban ,36,42m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 2.  31,58m2

Garaža 2. 31,58m2

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban 49,14m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om

Stan 2. trosoban 49,14m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban, 36,42m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvosoban, 36,42m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1750e/m2 sa uračunatim PDV-om

Prodaja stanova Petrovaradin, Ulica Marije Snežne – ŠEVO INVEST DOO Novi Sad