Prodaja stanova

Ulica Marije Snežne, Petrovaradin

Garaža 1. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1600e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1600e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 27,19m2, cena 850e/2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 27,19m2, cena 850e/2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1600e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1600e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 36,06m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 36,06m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1650e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 27,19m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2, cena 1550e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 36,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban, 36,06m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 23,38m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 23,38m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 35,26m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 2. 35,26m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 3. 34,50m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Garaža 3. 34,50m2, cena 850e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. troiposoban, 71,90m2, cena 1500e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 1. troiposoban, 71,90m2, cena 1500e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 42,76m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 42,76m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. troiposoban 71,90m2, cena 1500e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. troiposoban 71,90m2, cena 1500e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban 42,76m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 4. dvosoban 42,76m2, cena 1700e/m2 sa uračunatim PDV-om

Prodaja stanova Petrovaradin, Ulica Marije Snežne – ŠEVO INVEST DOO Novi Sad