Prodaja stanova

Ugao Nova 6 i Milena Pavlović Barili, Petrovaradin

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Stan 1. dvoiposoban,

Stan 1. dvoiposoban,

Stan 2. dvosoban, 35,06m2

Stan 2. dvosoban, 35,06m2

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2,

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2,

Stan 4. dvosoban, 35,06m2,

Stan 4. dvosoban, 35,06m2,

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2,

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2,

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1600e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 2. dvosoban, 35,06m2, cena 1600e/m2 sa uračunatim PDV-om

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2,

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2,

Stan 4. dvosoban, 35,06m2,

Stan 4. dvosoban, 35,06m2,

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2

Stan 2. dvosoban, 35,06m2

Stan 2. dvosoban, 35,06m2

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2

Stan 4. dvosoban, 35,06m2

Stan 4. dvosoban, 35,06m2

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2

Stan 2. dvosoban, 36,06m2

Stan 2. dvosoban, 36,06m2

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2

Stan 3. dvoiposoban, 46,34m2

Stan 4. dvosoban, 35,06m2

Stan 4. dvosoban, 35,06m2

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 1. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Garaža 2. 27,19m2

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2

Stan 1. dvoiposoban, 46,34m2

Stan 2. dvosoban, 35,06m2

Stan 2. dvosoban, 35,06m2

Stan 3. dvoiposoban

Stan 3. dvoiposoban

Garaža 1. 23,38m2

Garaža 1. 23,38m2

Stan 4. dvosoban, 36,06m2

Stan 4. dvosoban, 36,06m2

Garaža 2. 35,26m2

Garaža 2. 35,26m2

Garaža 3. 34,50m2

Garaža 3. 34,50m2

Stan 1. troiposoban, 71,90m2

Stan 1. troiposoban, 71,90m2

Stan 2. dvosoban, 42,76m2

Stan 2. dvosoban, 42,76m2

Stan 3. troiposoban 71,90m2

Stan 3. troiposoban 71,90m2

Stan 4. dvosoban 42,76m2

Stan 4. dvosoban 42,76m2

Garaža 1. 24,75m2

Garaža 1. 24,75m2

Garaža 2. 35,56m2

Garaža 2. 35,56m2

Stan 1. dvosoban, 38,22m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 1. dvosoban, 38,22m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban, 61,38m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban, 61,38m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban, 38,22m2, cena 1800e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban, 38,22m2, cena 1800e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 61,38m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 61,38m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Garaža 1.  23,49m2

Garaža 1. 23,49m2

Garaža 2. 32,74m2

Garaža 2. 32,74m2

Stan 1. dvosoban, 37,24m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 1. dvosoban, 37,24m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban, 50,40m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban, 50,40m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

stan 3. dvosoban, 37,24m2, cena 1800e sa uračunatim PDV-om.

stan 3. dvosoban, 37,24m2, cena 1800e sa uračunatim PDV-om.

stan 4. trosoban, 50,40m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om

stan 4. trosoban, 50,40m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om

Garaža 1. 23,48m2

Garaža 1. 23,48m2

Garaža 2. 32,74m2

Garaža 2. 32,74m2

Stan 1. dvosoban, 37,24m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 1. dvosoban, 37,24m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban, 50,40m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban, 50,40m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban, 37,24m2, cena 1800e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban, 37,24m2, cena 1800e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 50,40m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 50,40m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 2. 31,58m2

Garaža 2. 31,58m2

Stan 1. dvosoban, 35,82m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 1. dvosoban, 35,82m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2, trosoban, 48,03m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2, trosoban, 48,03m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban, 35,82m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban, 35,82m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 48,03m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 48,03m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Garaža 1. 29,46m2

Garaža 1. 29,46m2

Garaža 2. 27,78m2

Garaža 2. 27,78m2

stan 1. trosoban, 50,49m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

stan 1. trosoban, 50,49m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

stan 2. dvosoban, 38,30m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

stan 2. dvosoban, 38,30m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. trosoban, 50,49m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. trosoban, 50,49m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. dvosoban, 38,30m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. dvosoban, 38,30m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Garaža 1. 29,46m2

Garaža 1. 29,46m2

Garaža 2. 27,78m2

Garaža 2. 27,78m2

Stan 1. trosoban, 48,51m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 1. trosoban, 48,51m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. dvosoban, 37,98m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. dvosoban, 37,98m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. trosoban, 48,51m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. trosoban, 48,51m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. dvosoban, 37,98m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. dvosoban, 37,98m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Garaža 1.  23,11m2

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 2. 31,58m2

Garaža 2. 31,58m2

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban, 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban, 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Garaža 1.  23,11m2

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 2. 31,58m2

Garaža 2. 31,58m2

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban, 49,14m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban, 49,14m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban, 36,42m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban, 36,42m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 2. 31,58m2

Garaža 2. 31,58m2

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1850e sa uračunatim PDV-om.

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1850e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban, 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban, 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban ,36,42m2, 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban ,36,42m2, 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 1. 23,11m2

Garaža 2.  31,58m2

Garaža 2. 31,58m2

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e sa uračunatim PDV-om.

Stan 1. dvosoban, 36,42m2, cena 1800e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 2. trosoban 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban, 36,42m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 3. dvosoban, 36,42m2, cena 1750e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Stan 4. trosoban, 49,14m2, cena 1700e sa uračunatim PDV-om.

Prodaja stanova Petrovaradin, Ugao Nova 6 i Milena Pavlović Barili – ŠEVO INVEST DOO Novi Sad